Concurs Catehetic ,, Rugăciunea, scară spre Cer”

Protopopiatul Agnita-Concurs catehetic ,,Rugăciunea, scară spre Cer”


 La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2022 să fie declarat Anul omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului şi Anul comemorativ al sfinţilor isihaşti Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț, în Patriarhia Română.

Între manifestările culturale şi educaţionale, programate cu prilejul anului omagial şi comemorativ, Protopopiatul Ortodox Român Agnita, organizează Concursul  Catehetic- ,,Rugăciunea, scară spre Cer”. 

Omul, fiind creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, are vocația comuniunii prin iubire, care este temeiul definirii lui ca ființă socială deschisă comunicării. Comunicarea și comuniunea stau în interdependență totală, hrănindu-se și susținându-se în și prin iubire. Această comunicare pornită din adâncul unei inimi iubitoare este rugăciunea care conștientizează prezența lui Dumnezeu ca iubire, în relația cu aproapele.

Astfel, la început, rugăciunea fiind izvorâtă dintr-o inimă nedesăvârșită, poartă amprenta individualismului egocentric, ținând cont și de faptul că omul învață din familie primele noțiuni despre rugăciune și o practică un timp în mod formal sau interesat de nevoile sale lumești. Dar, din momentul angajării sale într-o viață eclesială, ajutat de duhovnic, creștinul este atent la harul ce i se dă și îl înmulțește prin deschiderea minții și a inimii sale față de Adevăr și Iubire, simțind tot mai mult nevoia de rugăciune, ca vorbire cu Dumnezeu și nevoia unei comuniuni tot mai mari cu frații duhovnicești, fii ai aceluiași duhovnic. 

Prin urmare, Concursul Catehetic ,,Rugăciunea, scară spre Cer”,  va evidenția rolul, importanța și necesitatea rugăciunii ca legătură și comunicare/vorbire cu Dumnezeu şi cu aproapele, liant între membrii Bisericii și condiţie în urcușul duhovnicesc.

La concurs se pot înscrie elevi din cadrul unităților școlare sau parohiilor de pe raza Protopopiatului Agnita, conform conceptului pe care-l puteți accesa și vizualiza, mai jos.

Trimiterea, evaluarea și premierea proiectelor

Protopopiatul Agnita CONCURSUL ,,RUGĂCIUNEA, SCARĂ SPRE CER”

Trimiterea proiectelor

 Participanții implicați în proiect vor trimite  lucrările realizate  (pentru pricesne va fi creat un video care să conțină interpretarea de către grup a acestora), până pe data de 04 noiembrie 2022.

Evaluarea și premierea proiectelor

În perioada 17 – 27 noiembrie 2022, vor avea loc evaluarea și premierea celor mai bune 3 proiecte la nivel de Protopopiat din fiecare secțiune: eseu literar, arte plastice (desen, pictură etc), pricesne. Evaluarea lucrărilor se va face de o comisie numită de către protopop și formată din: profesor de muzică, inspector cu cateheza parohială, 1 responsabil cu activitatea tineret și 1 inspector/profesor de religie, care nu fac parte din echipele concurente. 

Pe parcursul evaluării, membrii comisiei vor trece punctajul propriu în Fişa de evaluare individuală (Anexa 1) a fiecărui evaluator. Fişa de evaluare colectivă (Anexa 2) va însuma, pentru fiecare concurent, punctele obţinute de la cei trei evaluatori (maximum 300 p.) şi va indica cele 3 echipe câştigătoare la nivelul protopopiatului (premiile I, II și III). 

Premiile oferite vor consta în diplome, cărți și bani. Festivitatea de premiere va avea loc la Catedrala ,,Sf. Împărați Constantin și Elena” din Agnita.

Loading

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ultimele Postări